For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Master
Fiscale Economie
Compare programme

Het studieprogramma

In het masterprogramma van Fiscale Economie krijg je inzicht in de Nederlandse en de internationale fiscaliteit. Ook leer je begrijpen hoe beide gebieden steeds verder harmoniseren. Je krijgt moderne vakken als Transfer Pricing, volgt gastcolleges van gerenommeerde experts en lost actuele business cases op. Omdat het curriculum hiermee zo goed aansluit op de praktijk, hebben veel van onze studenten al vóór hun afstuderen een baan.

Help organisaties strategische beslissingen maken

Fiscale wetgeving speelt bij bedrijven vaak een doorslaggevende rol in de bedrijfsstrategie. Bijvoorbeeld bij de keuze van de rechtsvorm, van de concernstructuur of van de financierings- en beleggingsinstrumenten. In de Master Fiscale Economie leg je de basis om bedrijven straks te kunnen adviseren over dit soort vraagstukken. 

Je richt je op de bedrijfseconomische perspectieven van en op fiscale wetgeving: nationaal en internationaal. Daarbij focus je op belastingheffing bij ondernemingen (Vpb). Je leert om te gaan met complexe vraagstukken in en rondom het belastingrecht en de economische effecten ervan. Onder andere door grondige analyses uit te voeren binnen de grenzen van het (inter)nationale belastingrecht. 

De opleiding is nagenoeg helemaal Nederlandstalig; later in je carrière kan beheersing van Engels wenselijk zijn.

Het programma

De master Fiscale Economie is een 1-jarige opleiding en bestaat uit 60 ECTS studiepunten. Het academische jaar loopt van september tot begin juli en is opgedeeld in 2 semesters van 3  blokken. 

 • Financiële Verslaggeving

  Bij dit vak leer je alles over de verslaggevingsregels in Nederland. Je gaat in op de algemene grondslagen en structuur van de wet- en regelgeving, de verschillende balansposten en de verwerking in de jaarrekening van financiële instrumenten, een overname, goodwill leasing en pensioenen. 

 • Fiscaliteit en Vastgoed

  In dit vak ga je in op de fiscale aspecten van de handel en exploitatie van onroerende zaken: 

  • Goed koopmansgebruik, afschrijvingen gebouwen, afwaardering op lagere bedrijfswaarde, herinvesteringsreserve en handel in herinvesteringsreservelichamen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
  • Onbebouwde grond, bouwterrein en nieuw vervaardigd vastgoed in de omzetbelasting.
  • Verkrijging van onroerende zaken in de overdrachtsbelasting, bijzondere regeling voor onroerendezaakrechtspersonen, fusies en reorganisaties en samenloop met omzetbelasting.
 • Tax Compliance Formeel

  In dit vak doe je aan de hand van de aangifte-cyclus kennis op over de zogenoemde formele aspecten van de belastingheffing. Welke plichten en verplichtingen heeft de belastingplichtige? En welke de belastinginspecteur? Je volgt hoorcolleges en gaat in werkcolleges onder andere aan de slag met praktijkcases.

 • Vennootschapsbelasting voor Multinationals

  In dit vak ga je uitgebreid in op het huidige palet aan regelingen voor het grote (multi-)nationale bedrijfsleven en het midden- en kleinbedrijf dat zich op Nederland richt. Ook de internationale ontwikkelingen in de strijd tegen belastingontwijking door multinationale ondernemingen komen hierbij aan de orde.

 • Tax Accounting

  In dit vak krijg je inzicht in de verbanden en verschillen tussen de bedrijfseconomie, het fiscale recht en het jaarrekeningrecht. En: de daaruit voortvloeiende administratieve gevolgen. Je krijgt praktijkopdrachten die je zelfstandig aanpakt en waarvan je resultaten presenteert tijdens werkcolleges.

 • Transfer Pricing

  In dit vak ga je in op de Nederlandse en internationale bronnen van transfer pricing. Je krijgt inzicht in de belangrijkste verrekenprijsmethoden en hun toepassing op verschillende momenten in de waardeketen van het internationale concern. Ook leer je zelfstandig een oordeel vormen over de verdedigbaarheid van een fiscaal gehanteerde verrekenprijs.

 • Internationaal Belastingrecht en Dividendbelasting

  In dit vak doe je grondige kennis op van de achtergrond, het systeem en de inhoud van de regels van het internationale belastingrecht. Centraal staan de fiscale aspecten van grensoverschrijdende activiteiten van natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • Corporate Tax Compliance

  Dit vak biedt je inzicht in de manier waarop bedrijven voldoen aan de aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting. Je leert om complexe aangiften op te stellen met behulp van commerciële aangiftesoftware.

 • Scriptie

  Met de masterscriptie rond je je opleiding af. Binnen de fiscale wereld doen zich regelmatig nieuwe ontwikkelingen voor: interessante en actuele onderwerpen die zich goed lenen voor je afstudeerscriptie. Je kunt je masterscriptie aan de economische of aan de juridische faculteit schrijven.

 • Free Elective: verdieping Vastgoed en Fiscaliteit

  Dit verdiepingsvak is een vervolg op het vak Fiscaliteit en Vastgoed. Het betreft een vrij keuzevak en is geen onderdeel van het verplichte gedeelte van de master Fiscale Economie. Het vak is bedoeld voor de meer ambitieuze student, die iets extra’s tijdens zijn studie wil doen.

Extra mogelijkheden tijdens je studie

Hybrid Learning Theatre UvA Economics and Business