For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Executive MSc in Insurance & Risk
Add to favourites

Programma

De parttime Executive MSc in Insurance & Risk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. De opleiding richt zich op professionals in de verzekeringsbranche die behoefte hebben aan een multidisciplinaire opleiding op wetenschappelijk niveau. Om complexe verzekeringsvraagstukken vanuit diverse disciplines aan te kunnen pakken, volg je colleges in Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde.

Voor multi-inzetbare verzekeringsprofessionals

De verzekeringsbranche bevindt zich in een politiek, economisch en maatschappelijk krachtenveld. Dat vraagt om een brede benadering bij het oplossen van praktijkproblemen. Na afronding van de Executive MSc in Insurance & Risk ben je multi-inzetbaar. Je bent een uitstekende gesprekspartner voor specialisten en een ideale projectleider. Je hebt hoogwaardige kennis van toezicht (bijvoorbeeld Solvency II) en regelgeving (bijvoorbeeld Wft) in de verzekeringsbranche.

Persoonlijk en kleinschalig onderwijs

Je volgt college in kleine groepen. Er is dus volop gelegenheid om individuele vragen te stellen en antwoorden te bespreken. Je krijgt de kans om onderling te discussiëren met je medestudenten en ervaringen te delen. Iedereen brengt eigen praktijkcases in en tijdens groepsdiscussies ga je nog dieper op de stof in.

Studiebelasting

Gemiddeld besteed je 14 uur per week aan de opleiding. Dit betekent dat je naast de collegedag op dinsdag moet rekenen op ongeveer 8 uur zelfstudie per week. Die uren heb je nodig voor onder andere de voorbereiding van je collegedag en de uitwerking van cases en groepsopdrachten.

Het curriculum

De toegenomen marktwerking stelt nieuwe uitdagingen aan de verzekeringsbranche. Bedrijfsprocessen worden complexer en dynamischer. Daarom volg je tijdens de master Verzekeringskunde een breed programma, waarin onderwijs, onderzoek en praktijkgerichte toepassing gekoppeld zijn. Het curriculum is opgebouwd uit een algemeen 1e jaar bestaande uit een semester met basisvakken en een semester met verdiepingsvakken. In het 2e jaar kies je een afstudeervariant en volg je specialisatievakken. Je sluit de master af met een scriptie.

  • Afstudeervariant: Verzekeringskunde

    De problematiek van de 'woekerpolissen', aanpassingen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en discussies over Solvency II vragen veel van verzekeraars en tussenpersonen. Met de afstudeervariant Verzekeringskunde verbreed en verdiep je je verzekeringskennis om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Je volgt specialisatievakken op het gebied van Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. Theorie en wetgeving worden uitgebreid toegelicht met praktijkvoorbeelden.

  • Afstudeervariant: Enterprise Risk Management

    Enterprise Risk Management is het fundament voor beheersing van de veelheid aan risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. De afstudeervariant Enterprise Risk Management omvat alle essentiële activiteiten om risico’s te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren. Je krijgt inzicht in alle risico’s die een organisatie bedreigen. Je beperkt je niet tot een specifieke sector, maar bestudeert juist wat diverse sectoren van elkaar kunnen leren.

Contact

Heb je vragen over de Executive MSc in Insurance & Risk?